Ne considerăm o echipă dinamică, motivată și responsabilă care asigură realizarea cu succes a proiectelor desfășurate, urmărind tot timpul dezvoltarea de parteneriate de durată cu clienții, în interesul ambelor părți.

Eforturile echipei Studio Residence sunt menite să conducă la saftisfacerea tuturor cerințelor și așteptărilor clienților noștri ținând cont, în același timp, de raportul echilibrat calitate-preț. Reprezentăm garanția unui management de proiect eficient, pe măsura exigențelor beneficiarilor noștri respectând în același timp normele impuse privind calitatea în construcții și a celor de sănătate și securitate în muncă. Instruim în permanență întreaga echipă pentru respectarea cu strictețe a tehnicilor de lucru, a normelor de securitate și protecția muncii, disciplina și calitatea superioară a serviciilor.